Każde wideo na komputerach będzie odtwarzane w pętli.

Na niektórych urządzeniach mobilnych odtwarzanie w pętli nie będzie możliwe.

Kołysanki (wideo)

Let's Open Up Our Eyes

Bóg już nas kochał

Who Was There?

He Has Made the Earth!

All Things Came Into Being Through Him!

Nie za szybko, nie za wolno

Out of the Ground God Caused to Grow