top of page

W  co wierzymy:

Zachowujemy wiarę wspólną wszystkim wierzącym - Tt 1:4, Jud 3.

 

BIBLIA

Biblia jest kompletnym i jedynym boskim objawieniem, natchnionym przez Ducha Świętego—2 P 1:21, 2 Tm 3:16.

BÓG

Bóg (Ojciec, Syn i Duch) jest odwiecznie jeden. Jest On samoistniejący i wiecznie istniejący. Wyłącznie On jest jedynym prawdziwym i żywym Bogiem. Nie ma innego Boga oprócz Niego—1 Tm 2:5, Mt 28:19; Iz 45:5.

JEZUS CHRYSTUS

Jezus Chrystus jest Synem Boga, nawet samym Bogiem, który wcielił się, aby być człowiekiem o imieniu Jezus Chrystus—J 1:1, J 1:14.

UKRZYŻOWANIE CHRYSTUSA

Jezus Chrystus zmarł na krzyżu za nasze grzechy. Przelał swoją krew, aby nas odkupić. Jedynie on jest drogą, prawdą i życiem—1 P 2:24, Ef 1:7; J 14:6.

ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA

Jezus Chrystus zmartwychwstał po trzech dniach—1 Kor 15:4.

WNIEBOWSTĄPIENIE CHRYSTUSA

Następnie Chrystus wniebowstąpił na miejsce po prawej ręce Boga, aby być Panem wszystkich—Dz 1:9, 2:33, 2:36.

ODRODZENIE

Kiedy ktoś się nawraca i wierzy w Jezusa Chrystusa zostaje odrodzony (rodzi się na nowo) i staje się żywym członkiem jedego Ciała Chrystusa—Dz 20:21, J 3:3, Ef 1:22-23, Rz 12:5.

POWRÓT CHRYSTUSA

Chrystus powróci, aby przyjąć wierzących ku sobie. Amen. Przyjdź Panie Jezu!—1 Tes 2.19; Obj 22:20.

bottom of page